Pinterest
Blogger
Flickr
Youtube

Hasznos ötletek

Néhány tüzelőanyag jellemző adatai

Különböző
fajták

Testsűrűség
kg/m³

Fűtőérték
MJ/kg

Fajlagos hőteljesítmény
kWh/kg

Gyulladási hőmérséklet
°C

Éger 530 15,5 4,1 280-300
Bükk 720 14,8 4,2 280-300
Gyertyán 830 15,8 4,2 280-300
Akác 770 14,9 4,1 280-300
Tölgy 630 16,5 4,2 280-300
Kőris 690 16,9 4,2 280-300
Juhar 630 14,5 4,1 280-300
Nyír   14,2 4,3 280-300
Nyár 450 13,4 4,2 280-300
Fűz   14,1 4,1 280-300
Gyümölcsfák 740 14,1 4,2 270-300

A testsűrűség adatok 15% nedvességtartalmú fára vonatkoznak. Az ideális tűzifát felhasogatva két évig fedett, jól szellőző helyen kell tárolni, hogy megfelelően száraz legyen. A nem kellően száraz tűzifa fűtőértéke drasztikusan lecsökken, 50% víztartalom esetén akár a felére!

A fűtőérték csökkenésének oka az, hogy az égés során felszabaduló energia jelentős része a fa nedvesség tartalmának elpárologtatására fordítódik. Vásárláskor érdemesebb fát köbméterben, nem mázsára venni, mivel ez esetben a fa "víztartalmát" nem kell megvásárolni.

Fogadja meg tanácsainkat! Ha segíthetünk önnek, forduljon hozzánk bizalommal!

Néhány jó tanács:

 1. A kandallókazán beüzemelését bízza megfelelő szakemberre!

 2. Zárt fűtési körbe szilárd tüzelésű fűtőberendezés csak a felhasználó felelősségére integrálható, mivel azt jelenleg az MSZ-04.142.2 szabvány nem teszi lehetővé! A kandallókazán zárt fűtési rendszerbe csak a megfelelő biztonsági berendezések (2,5bar-os biztonsági szelep, megfelelő méretű tágulási tartály, szükség esetén automatikusan bekapcsolódó hűtőkör, szünetmentes tápegységgel üzemeltetett szivattyú ) beépítése esetén integrálható.

 3. Nyitott fűtési rendszer esetén gondoskodni kell arról, hogy a tágulási tartály és a hozzá vezető csőszakasz ne legyen fagyásveszélynek kitéve. A tágulási tartály csövébe tilos bármilyen elzáró szerkezetet beépíteni! Nyitott fűtési rendszer esetén is feltétlenül javasoljuk egy 2,5bar-os biztonsági szelep beépítését.

 4. Ellenőrizze, hogy a kémény megfelelő-e az ön által üzemeltetni kívánt berendezéshez (keresztmetszet, csatlakozási lehetőség, hatásos magasság, műszaki állapot). Ha szükséges, kérje szakember segítségét. Csatlakoztassa a füstcsövet, melynek pontosan kell illeszkednie. A füstcső anyaga 2mm vastag szénacél, vagy rozsdamentes acél legyen, a hosszú élettartam érdekében.

 5. A gépészeti szerelvények szakszerű csatlakoztatása után a fűtési rendszeren nyomáspróbát kell végezni. Ezután fel kell tölteni vízzel, vagy fagyálló folyadékkal a fűtési rendszert, majd a szivattyú működtetése mellett ki kell azt légteleníteni.

 6. Készítse el az égési levegő külső bevezetését szolgáló levegő csatornát. Erre a célra jól használható flexibilis alumínium gégecső. A csövet úgy kell beépíteni, hogy keresztmetszete ne szűküljön le, és kifelé lejtsen.

 7. Ha a külső égési levegő bevezetése épületszerkezeti okokból nem megoldható, a tűztér üzemeltethető külső égési levegő bevezetése nélkül is. Ebben az esetben azonban biztosítani kell a helyiség rendszeres légcseréjét megfelelően beépített, elegendő nagyságú, illetve darabszámú, teljesen nem elzárható levegő bevezető nyílásokkal (pl. Aereco). Ebben az esetben természetesen nem üzemeltethetőek az épületben a kandallókazánnal egyidejűleg különböző elszívó berendezések.

 8. Körbeépítés és burkolás előtt mindenképpen nyomáspróbát, valamint próbaüzemet kell végezni.

 9. Vigyázzon, ne égesse meg magát! A kandalló ajtajának kinyitásakor használjon hőálló kesztyűt.

 10. Első begyújtás csak vízzel való feltöltés és a füstcső megfelelő csatlakoztatása után lehetséges! Ekkor próbaképpen csak kisebb mennyiségű tüzelőanyagot használjon!

 11. Normál használat esetén érdemes „felülről begyújtani”, mert ekkor egyenletesebb lesz a fa leégése, és hosszabb ideig nem kell újra a tűzre rakni. Begyújtáskor fektessen több sorban hasábfát a tűzkutyára úgy, hogy azokat át tudja járni a levegő, és alulra kerüljenek a vastagabbak. A rakás tetejére helyezzen lazán összegyűrt újságpapírt (színes lapok, reklámújságok nem megfelelőek erre a célra…), majd erre a ceruza vastagságúra aprított fát. Erre kissé vastagabb darabok kerüljenek. A tűz meggyújtása után zárja be a tűztérajtót (esetleg a biztosabb gyulladás érdekében rövidebb ideig résnyire nyitva tartható). Újabb tüzelőanyagot csak akkor kell ismét behelyezni, ha az előző mennyiség már leégett, és már nem lobogó lánggal ég. A tűztér ajtaját először csak résnyire nyissuk ki s csak rövid várakozás után teljesen. A kandallókazán működtethető ugyan nyitott ajtóval is nyitott tűztérként, de ez nem ajánlott, mivel ekkor a hatásfok drasztikus lecsökkenésével, és fokozott tűzveszéllyel kell számolnunk. Nyitott tűztérajtóval üzemeltetett kandalló sosem hagyható felügyelet nélkül!

 12. A kandallókazán nem háztartási hulladékégető. Tüzelő anyagként kizárólag száraz keményfa hasábokat, vagy megfelelő minőségű és méretű fából készült biobrikettet használjon. Vékonyabb ágakkal tüzelni nem ajánlatos, mivel az intenzív hő-fejlődés károsíthatja a készüléket, illetve a kéményt. Ezen kívül kényelmetlen is a gyorsan elégő vékony gallyak állandó pótlása. Tűlevelű, gyantás fafajták használata szintén kerülendő a kisebb fűtőérték, gyorsabb égés, és a lerakódások képződése miatt.

 13. Fontos a tűztér belsejének rendszeres tisztítása. A leégő lerakódásokat kaparással távolíthatjuk el (pl.: piszkavas,spakli, drótkefe alkalmazásával. )

 14. Az ajtóban lévő üveg tisztításához használjon megfelelő, zsíroldó hatású szert.

 15. Üzemeltetés során használjon megfelelő minőségű tűzpiszkáló készletet. Fontos hogy az ne csak szép, hanem jól használható is legyen.


Kályhaépítés feltételei

 1. Stabil, teherhordó alap

  Lehetőség szerint a kályha független, saját alapra épüljön. Kerüljük a padlófűtés csöveire való építést. Ebben az esetben ajánlatos ezen a felületen egy teherelosztó/teherkiváltó platformot kialakítani. A cserépkályhák tömege elérheti az 1500-2000 kg-ot is. Amennyiben a szerelő betonra hőszigetelő anyag (nikecell) is beépítésre került, ajánlatos az adott területet kivágni, a szigetelést eltávolítani, majd újra bebetonozni azt. Ennek mérete az elkészült kályhatervről pontosan meghatározható. Külön figyelmet igényel, ha a fűtőberendezést födémre építjük. Ilyenkor elkerülhetetlen egy statikus vagy építészmérnök szakvéleménye. A tüzelőberendezés alatt mindenféleképpen gondoskodni kell megfelelő vízszigetelésről, hiszen a nedvesség kárt tehet benne.

 2. Megfelelő keresztmetszetű, magasságú és állapotú kémény

  Megfelelő kályhaműködés alapfeltétele a megfelelő kéményhuzat. Ez nemcsak technikai szempontból jelentős, hanem a balesetek megelőzése céljából is létfontosságú. Ezét elvárás, hogy a kémény megfeleljen az érvényben lévő Célszerűen a kémény a beépített tüzelőberendezés kontúrvonalán belülre essen, így elkerülhető a nem túl esztétikus füstcsőbekötés láthatósága. Az építés megkezdése előtt érdemes kéményseprőtől szakvéleményt kérni, hogy a tervezett tüzelőberendezés műszaki igényeit az adott kémény képes-e kielégíteni valamint elég gáztömörséggel rendelkezik-e. Egy kéménybe maximum kettő szilárdtüzelésű berendezés (kályha, kandalló) köthető, amelyek egy szinten helyezkednek el (mindkettő a földszinten vagy az emeleten).

 3. Elegendő hely

  Érdemes olyan tüzelőberendezést építeni, ami az adott helyiség fűtését képes megoldani. Ebből fakadóan jelentkezik egy adott energiaigény. Ezen igény biztosítására megfelelő méretű tüzelőberendezést kell építeni, ehhez viszont elegendő hely szükséges. Abban az esetben, ha csak kis hely áll rendelkezésre, de nagy légteret kell felfűteni, akkor az alulméretezett kályha csak a tervezett élettartamának töredékéig tudja feladatát ellátni, hamarabb elhasználódik. A kályha elhelyezésénél fontos szempont, hogy éghető, gyúlékony anyag ne legyen a berendezés 1 m-es körzetén belül (pl.: faházak fa falazata, fa lambéria a kályha mögött, bútorok, elektronikai eszközök, textíliák). Ebben az esetben gondoskodni kell a megfelelő hőszigetelésről.

 4. Építő anyagok

  Kandallót, kályhát csak nem éghető anyagból szabad építeni, szigetelőanyagként csak ásvány- és salakgyapot alkalmazható.

 5. Égési levegő

  Gondoskodni kell a megfelelő levegő utánpótlásról. A tüzelőberendezés használat közben jelentős mennyiségű oxigént használ, amely az égést táplálva a kéményen távozik. Fontos az időnkénti szellőztetés vagy gépészeti úton történő levegő „frissítés”

A cserépkályha elkészítésének lépései

Cserépkályhát szeretne otthonába? A legtöbb ember szereti tudni, hogy pontosan milyen folyamat megy végbe, mikor valamilyen új berendezés beszerelését, megépítését tervezi otthonában. Néhány pontban szeretnék bemutatni, hogyan is kell elképzelni egy cserépkályha megépítését:

 1. Alapok kialakítása: Nagyon fontos lépés, hiszen a kályha formáját, alakját, függőleges és vízszintes helyzetét, csempék illeszkedését döntően befolyásolja az első sor kialakítása. Abban az esetben, ha csempe a lábazat, akkor a lábazati csempék beállítása, ragasztása, dróttal való kapcsolása, majd szigetelőanyaggal (homok, tégla, ytong) való feltöltése a műveleti sorrend. Ha ytong vagy tégla talapzatot, padkát terveztek, akkor ezek megfelelő habarccsal való ragasztása, hálózása vagy fugázása kerül elvégzésre.

 2. Első csempesor lefektetése, csempe belső oldalán a csempék közötti közök kitöltése megfelelő összetételű és állagú ragasztó-vagy agyaghabarccsal, melyekbe megfelelő méretű cserépdarabokat helyezünk el.

 3. Következő lépésként a csempéket hátulról összekapcsoljuk. Erre speciális un. kályhásdrótot használunk, amely elég rugalmassággal és megfelelő szilárdsággal bír a rendszeres nagy hőingadozások elviselésére. Erre azért van szükség, mert a berendezés a felfűtési szakaszban tágul, hűléskor zsugorodik. Ezen kapcsok feladata, hogy a csempék az eredeti helyükre kerüljenek vissza és a kályha ne essen darabokra.

 4. A csempék belső, homorú oldalát megfelelő anyaggal béleljük (pl. hazai-/hódfarkú-/kapa-/parasztcserép), majd agyaggal egyenletesen lefedjük

 5. Behelyezzük az ajtót, melyeket az ajtóhoz adott ajtóbefogató körmökkel rögzítünk.

 6. Az építés során kialakítjuk a tűzteret és a füstjáratokat.

 7. A tűzzel közvetlenül érintkező pontokat és a nagyobb hőterhelésnek kitett részeket különleges anyaggal (samot) béleljük. Ezek mérete (alap/vastagság) a beépítés helye és jellege szerint változnak. Általában 5-6 fajta samot terméket építünk be.

 8. A füstjáratok kialakításához tömör téglát vagy samot elemeket használunk.

 9. A cserépkályha testének elkészültekor tetejét cseréppel zárjuk, majd agyagréteggel tapasztjuk le.

 10. Fugázás. A fuga esztétikai célokat szolgál, füsttömörség szempontjából jelentősége nincs. A fuga idővel elhasználódik, elszíneződik, kiesik. Pótlására, javítására természetesen van lehetőség. Fugázáshoz többféle anyag használható.

  • A hagyományos eljárásban agyaggal töltjük ki a fugákat, majd ezt az agyagot festjük le általában oxidfestékkel.
  • Hőálló, szilikon alapú fugázóknál a tubusos, színre kevert fugázó anyagot fugapisztollyal visszük be a fuga nyílásba, majd egyenletesen kihúzzuk azt.
  • Por állagú, készre kevert fugaanyagokat vízzel elkeverjük, s ezt a masszát dolgozzuk be.

 11. A legutolsó művelet a kályha teljes tisztítása, fugafátyol eltávolítása, a kályha fényének „életre keltése”

 12. Amire eddig vártunk: a begyújtás.
Amennyiben biztonságos és hosszú életű cserépkályhát szeretne otthonába, nagyon fontos, hogy jól képzett, tapasztalt szakembereket bízzon meg a feladattal, majd annak tanácsit betartva használja tüzelőberendezését. Ennek érdekében tájékozódjon weboldalunkon, ajánlatunkért keressen bennünket bizalommal!

CSERÉPKÁLYHA ÜZEMELTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Károsító hatások

A mechanikai hatások károsítják a kályhát. Óvni kell a csempét (ráeső tárgyak lecsempítik a mázat, törik a csempét) az üvegajtót (hogy a tűzre rakott fa ne csússzon az üveghez mert kiüti) Az ülőpadkára állni tilos, mert a nagy súlytól a peremrész kilazulhat.

Fugázás

Speciális, a cserépkályhához kifejlesztett szilikon alapú anyaggal történik. 160°-ig tűzálló. Ha túlfűtik a kályhát a fuga megnő, ha a tűz közel ég az ajtónál akkor a fugázó megég az ajtó körül. Ez főleg a világos színeknél szembetűnő. Évente, kétévente a kályha kitisztításával egyúttal szükségesé válhat az újra fugázás, a fugák javítása.

Tüzelés folyamán érezhető szagok

Száradáskor távozik a vízgőz, melyen érezhető az agyag illata is. Festett kályhaajtónál az első pár begyújtáskor ráég az öntvényre a festék mely érezhető. Nem megfelelő huzat hatására a füstöt nem szívja el a kémény, emiatt az visszaáramlik a lakásba. A fugázó új kályha építése esetén 1-2 hét alatt szárad meg, ezen idő alatt ártalmatlan szagok képződhetnek.

Szárítás

Építés során a kályhába kerülő vízmennyiség eltávozásához idő és megfelelő használat szükséges. A kályha kiszáradása a nyári hónapokban több hetet vesz igénybe. A hamuzó ajtót nyitva kell tartani ez idő alatt, hogy a huzat szárítsa és kivigye a nedvességet. Fűtési időszakban a kályhát fokozatos felfűtéssel szárítjuk. Első begyújtáskor 2 maroknyi száraz, vékony fával kezdjük meg a kályha fokozatos szárító fűtését, majd minden nap növeljük a tüzelőanyag mennyiségét. A fokozatos szárítófűtést 1 hétig, időjárástól függően kell alkalmazni. Ezen idő alatt a hamuzó ajtót nyitva kell hagyni. A fatüzes cserépkályháknál, ahol nincs hamuzó ajtó, ott a tüzelőajtót kell résnyire nyitva hagyni az egész száradási idő alatt. Ha nincs a megfelelő huzat biztosítva a száradási idő alatt, a kályhaajtó tüzelés alatt vagy folyamatosan zárva van, ebben az esetben a kályhából gőz formájában távozó vízmennyiséget nem tudja kivinni a huzat így a gőz szétnyomja a kályhát. Intenzív tüzeléssel a kályha száradási folyamatait nem tudjuk meggyorsítani.

Begyújtás

Az első begyújtás előtt ősszel a kéménybe el kell tüzelni 8-10 db újságpapírt, hogy felmelegedjen és meginduljon a huzat. A továbbiakban a mindennapos használatnál erre nincs szükség. Alkalmi, rendszertelen begyújtásnál az előző műveletet mindig meg kell ismételni, mert ennek elmulasztása nagy füstöt eredményez a lakásban. Erre a műveletre általában kora őszi, késő tavaszi időszakban van szükség, amikor a külső hőmérséklet megközelíti a belső hőmérsékletet, s így nem tud kialakulni a természetes, hőmérsékletkülönbségen alapuló huzat. A begyújtás után a kályhaajtót nem szabad becsukni, hanem mellé kell zárni. Hamuzó-, tüzelőajtós kályháknál, tüzeléskor a hamuajtónak nyitva kell lennie. A huzatszabályzó karikát is teljesen nyitott állapotban kell tartani. A nagyméretű kályhaajtónál a következő adag fát csak akkor lehet berakni, ha már kis tűz ég a kályhában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az ajtó kinyitásakor füst csapjon ki. Amikor már elégett az összes tűzrevaló és csak parázs van a tűztérben csak akkor szabad a kályhaajtó huzatszabályozó karikáját teljesen elzárni. Ha ez hamarabb megtörténik, a kályha felrobbanhat. Illetve a kályhaajtó teljes lezárása után éghető anyagot nem szabad rárakni, mert ennek következtében is felrobbanhat a kályha. (Az égés során felszabaduló füstgáz a huzat lezárása következtében nem tud a kéményen keresztül távozni, ezért a kályhában felgyülemlik, és ha már nem tud tovább tágulni, felrobban a kályha) Ilyen eset csak emberi mulasztás következtében történik, ezért a kályhaépítő felelősséget nem vállal. Érvényes lakásbiztosítással a biztosító téríti az ilyen káreseményt.

Karbantartás

A cserépkályhák kitakarítását 3-4 évente (használattól függően) szakemberrel végeztesse. Esetenként hamarabb is szükséges lehet például szűk keresztmetszetű kémény vagy sütőt tartalmazó kályháknál. A kályhák fugáinak felelősséget nem tudunk vállalni. A magas hőmérséklet a nagy hőingadozás, csempemozgás következtében a kályha fugái kihullanak, ezeket házilag is lehet pótolni. A fuga kiesése csak esztétikai hiba a kályha üzemeltetését nem befolyásolja.

Fűtés

Amikor a csempék átmelegednek csökkenteni kell a tüzelés intenzitását és hagyni kell, hogy érvényesüljön a kályha hőtároló és -leadó tulajdonsága. Felfűtés utáni tüzelés felesleges és a kályha túlfűtését eredményezi. Melynek eredménye, hogy a kályha a kelleténél jobban felforrósodik, a magas hő hatására nő a térfogata, a csempék eltávolodnak egymástól, a fugák távolsága olyan mértékben megnő, melyet a rugalmas fugázó nem tud követni és megreped, valamint a kályhacsempéken repedések indulhatnak meg, elsősorban a sarokcsempéknél. . A kályhába egyenletes fűtést kell biztosítani. A túlzott fűtés hatására a kályha a megengedettnél jobban tágul, hézagai nagyobbak lesznek, a járatokat és a tűzteret kialakító téglák elválnak, a kályha felépítésében meglazul, tartóssága nagymértékben csökken. A fatüzelésű cserépkályha tűzterébe 8-15 kg tűzifát állítva körberakjuk oly módon, hogy a tűztér közepén egy kb. 16*16 cm szabad terület maradjon. Itt puhafából máglyát rakunk, és az alá helyezett papírt meggyújtjuk. A szikrafogó ajtót behajtjuk, hogy a fa gázai kellő levegővel keveredve elégjenek. Amikor a tűzifa már erős lánggal ég, ajánlatos a felállított égő hasábokat a máglya fölött kúpszerűen egymásra borítani, hogy az égés minél gyorsabb és erősebb legyen. Amint a lángolás megszűnik és már csak a faszén izzik, a kályha ajtaját légmentesen le kell zárni. A kályha ajtaját a teljes kilángolás előtt lezárni nem szabad, mert ekkor a desztillációs gázok nem éghetnek el, meleget nem adhatnak, de a keletkezett fakátránygőz elpiszkítja, elbűzösíti a kályhát, a fűtésben zavarokat és kellemetlenségeket okoz.

A tűzifa fűtőértéke

A fa a következő vegyi elemeket tartalmazza:
kb. 50% szén
kb 43% oxigén
kb. 6% hidrogén
kis mennyiségben nitrogén és éghetetlen anyagok.

A fa jóformán nem tartalmaz ként, ezért a fa elégetésekor alig keletkezik mérgező, a környezetet terhelő kén-dioxid.
A fának annál nagyobb a fűtőértéke, minél több gyantát és lignint tartalmaz. Mivel a fenyők több gyantát és lignint tartalmaznak mint a lombfák, 4,4 kw.h/kg átlagos fűtőértékkel meghaladják a lombfák fűtőértékét (ez átlagosan 4,2 kW.h/kg fa). Mivel a lombos faanyag sűrűsége nagyobb mint a fenyőfáé, a vastagfa űrméretére számított fűtőértékük (2100 kW.h/űrm) is határozottan nagyobb (a fenyő fajtáknak átlagos fűtőértéke 1600 kW.h/űrm). / 1 űrméret=1méter mély x 1m széles x 1m méter magas felrakott fa, ez a magyar szabvány szerint 0,57 m3 tömör fának felel meg/ A LÉGSZÁRAZ FA FŰTŐÉRTÉKE ( nedvességtartalma az abszolút száraz tömeg 15...18 %-a) Vastagfa fűtőértéke, kW.h/űrm, kerekitve 100kW.h/űrm-re illetve kW.h/kg-raFüstölés

Új cserépkályhánál előfordulhat, hogy a begyújtáskor keletkező füstgázok nem a kéménybe, hanem a tüzelőajtón keresztül a fűtendő helyiségbe távoznak. Enyhe, esős, nedves, őszi vagy kora tavaszi hónapokban fordul elő, amikor a kályhát nem fűtjük naponta, vagyis a kéményben lévő levegő hőmérséklete alacsonyabb mint a külső levegő, nincs huzat biztosításához szükséges fajsúlykülönbség. Ilyenkor ajánlatos a kéményajtón keresztül kevés papíral a kéményt felmelegíteni és a kályhába csak ezután begyújtani. Vigyázni kell arra, hogy a kémény felmelegedése következtében beálló erős huzat a begyújtáshoz használt papírt, égő pernyét a kéménycsatornán keresztül a szabadba húzza, és ott gyúlékony anyagra érve tüzet okozhat.

Robbanás

Helytelen használat esetén az elégetlen gázok megtöltik a cserépkályha járatait és levegővel keveredve, robbanó keveréket képeznek. A robbanás a kályha tetejét ledobja, nagy koromtömeget szór a helyiségben, sőt az egész kályhát is szétvetheti.

Kátrányosodás

A kályha helytelen üzemletetéséből adódó legkellemetlenebb probléma. Abban az esetben alakulhat ki, ha a tűzifa nem megfelelően száraz, illetve kevés az égési levegő. A kettő kombinációja hatványozottan gyorsítja a folyamatot. A kályha füstjáratainak kialakításának fő szempontja, hogy a csempe belső falát egyenletesen melegítse, áramlása akadálymentes legyen és a kályhából távozó gáz hőmérséklete 200-220 °C-nál ne legyen hidegebb. A kátrány szigeteli a kályhát, kellemetlen szagot eredményez, szerkezeti károsodást okoz a kályhában és a kéményben is. Abban az esetben, ha a kátránylerakódás kialakult, a helyiségben kellemetlen szag érződik, megszüntetése, szerencsés esetben, tisztítással, ellenkező esetben átrakással orvosolható.

Kezelésről

Építés után ha nem kezdenek el fokozatosan a kályhába tüzelni és az időjárás sem alkalmas arra, hogy a kályha száradni tudjon, előfordulhat, hogy a fugáknál salétromos „kivirágzás” indul meg. Fűtéssel ez megszüntethető, megelőzhető. A kályha tisztítása minden esetben hideg állapotban történjen száraz ruhával való letörléssel. Az ajtó üvegének tisztítása szintén hideg állapotba történjen. Kerülje a szemcsés, súroló hatású tisztítószereket, melyek összekarcolják az üveget.

Tisztítás

A cserépkályhát fűtés gyakoriságától, használattól függően 1-3 évente szakemberrel ki kell tisztíttatni, fűtési szezon után. Átrakni rendeltetésszerű használat mellett 10-12 évente elegendő.

Tartósság

A cserépkályha tartóssága elsősorban a megfelelő karbantartástól és a helyes használattól függ. Az égéshez alul a tűzrácson, felül a tüzelőajtón keresztül az égéstérbe levegőt kell biztosítani. Ehhez elsősorban begyújtás előtt a tűzteret és a rostélyt meg kell tisztítani. A kályha élettartama nemcsak a kályhaépítő szakember munkájától, hanem a jó kezeléstől és a helyes használattól is függ. A kályha tartósságának elsősorban a rossz tüzelés az ellensége. A kályhába egyenletes fűtést kell biztosítani. A túlzott fűtés hatására a kályha a megengedettnél jobban tágul, hézagai nagyobbak lesznek, a járatokat és a tűzteret kialakító téglák elválnak, a kályha felépítésében meglazul, tartóssága nagymértékben csökken. Fontos tényező még a gondos karbantartás. A cserépkályhát évente a fűtési idény után, szakemberrel meg kell vizsgáltatni, ki kell tisztítani, ha szükséges újra fugázni.

Túlfűtés

Oka: túl sok tüzelővel és oxigénnel, apró illetve nagy gyantatartalmú fával való fűtés. Következményei: a csempe repedése, fuga kinyílása-kipotyogása, párkányok emelkedése, lazulása. Falra épített kályhák faltól való eltávolodása, tűztér samottjának potyogása, ajtók deformálódása.

Átrakás

A fafűtéses cserépkályhákat, használattól függően, 10-12 évente kell átrakni.

Kandalló

A zárt kandallóbetét kivételes hatékonysága az égés ellenőrizhetőségének, a tűztér szigeteltségének valamint a levegő szabályozásának köszönhető. Kb. 70% hatásfok. Tüzelésre alkalmas 30-50 cm hasábfa, max 35% nedvességtartalomig, fabrikett. A kandallóbetét nem teherviselő szerkezet, amelyre tartószerkezet nélkül falazat nem építhető.

Kiegészítés kisméretű, ill. díszkályhák üzemeltetéséhez

Kisméretű ill. bonyolult alakzatú kályhák alakjából és méretéből adódóan elsősorban esztétikai célokat szolgálnak, illetve kiegészítő, rásegítő fűtésként, a megfelelő instrukciók betartásával, biztonságosan, hatásosan, hosszú ideig használhatóak.

Mivel kell számolnia, ha vízteres kandallót szeretne otthonába?

A vízteres kandalló a kandallók legkorszerűbb fajtája, amely az egész ház fűtését illetve használati melegvíz igényét el tudja látni. Nem árt azonban felkészülni arra, hogy mivel jár egy ilyen kandalló bekötése és üzemeltetése. Az alábbi gondolatokban szeretnénk segíteni Önnek.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a vízteres kandalló és annak beépítése költségesebb mint egy hagyományos légfűtő kandalló építése. Hosszútávon viszont egy energiatakarékos, komfortos és korszerű központi fűtés rendszer előnyeit élvezhetjük segítségével. Kérdéseivel keressen minket bátran!


Cserépkályhák előnyei

Manapság sokféle fűtési alternatíva létezik. Villannyal, gázzal, fával és ezek különböző kombinálásával egyaránt fel tudjuk melegíteni otthonunkat. Napjaink emelkedő gázárai és a gáz fűtőértékének ingadozása, romlása következtében egyre többen térnek vissza a vegyes-tüzeléses vagy a fatüzeléses fűtésmódhoz. Most röviden a cserépkályhával való fűtés előnyeit szeretnénk bemutatni.

Ha Önnek is sikerült felkeltenünk érdeklődését a cserépkályhák iránt, tekintse meg referenciáinkat és keressen minket elérhetőségeinken további információkért!


Egyedi kandallók, egyedi igényekhez

A kandallók leglényegesebb feladata, hogy melegen tartsák otthonunkat; a leginkább energia- és költséghatékony módon. Emellett viszont megjelennek esztétikai elvárások is leendő kandallónkkal kapcsolatban. El kell döntenünk, milyen legyen a formája, színe, mérete, anyaga.

Teljesen természetes elvárás, hogy egy kandalló amellett hogy hatékonyan fűt, még jól is mutasson házunkban. Hiszen kisugárzásával meghatározza a helyiség stílusát. Ha alapvetően nem szeretnénk változtatni saját lakberendezési elveinken, akkor a kandallónak kell hozzánk igazodnia.

Cégünk ebben is szeretné maximálisan kiszolgálni vásárlót. Attól függetlenül, hogy milyen típusú kandallóról beszélünk, törekszünk az egyedi igényeknek való megfelelésre. Ha van már elképzelése, bátran forduljon hozzánk. Mi azon leszünk, hogy otthonába illő fűtőberendezést készítsünk Önnek!

Egyedi tervezésű és kivitelezésű kandallókért keressen minket elérhetőségeinken. Szakértő munkatársaink készséggel segítenek Önnek minden kérdésben!


Milyen szempontokat vegyek figyelembe a választásnál?

Ha felújítjuk, modernizáljuk otthonunkat, érdemes tájékozódni az új fűtési lehetőségek között. Miért érdemes folyamatosan ébernek lenni?

Természetesen hihetjük azt, hogy a mostani fűtési megoldásunk a lehető legjobb, de a technika fejlődésével újabb és újabb megoldások állnak rendelkezésre, amivel a hőmennyiség leadás növelhető és mégis kevesebb energiát kell hozzá felhasználnunk. Vannak bizonyos szempontok, melyek figyelembevételével könnyebben ki tudjuk választani cserépkályhánkat, vagy kandallónkat. Lássuk a két legfontosabb tényezőt!

Kínálatunkban rengeteg fűtési megoldással megismerkedhet, melyek között biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást. Amennyiben kérdése merülne fel kandallóinkkal vagy cserépkályháinkkal kapcsolatban, keressen minket bizalommal!


Mire érdemes figyelni a vízteres kandallókkal kapcsolatban?

A vízteres kandalló a lehető legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk élvezni a kandalló nyújtotta meleget és a kazán előnyeit. Sajnos, mint minden megoldásnak, illetve technológiának, ennek is megvannak a maga buktatói, melyekre most szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Ön hosszú távon élvezhesse vízteres kandalló készüléke előnyeit.

Nem szabad azt hinni, hogy az elektromos áram használatától teljesen független a vízteres kandalló rendszere. Mivel a szivattyú, a termosztát, illetve a vezérlő elektromos árammal működik, egy esetleges áramszünet esetén, lehet bármilyen jól beprogramozott vezérlés, nem fog működni. Ezen hatások kivédésére szünetmente elektromos energiaforrás használható Rendkívül fontos, hogy be legyenek építve a megfelelő biztonsági berendezések, melyek áramszünet vagy meghibásodás esetén megakadályozzák a rendszer túlmelegedését. Ezek az elemek mechanikus működésűek, így áramszünet idején is hatásosan védenek.

Ha más hőtermelő berendezés (pl. gázkazán) is része a rendszernek, reteszelést kell beépíteni annak megakadályozására, hogy egyszerre működjenek. Ezeket a hőtermelő egységeket hidraulikusan is el kell határolni egymástól.

Ezeket a szempontokat mindenféleképpen érdemes figyelembe vennie, ha vízteres kandalló kialakítását tervezi, ám ha minden lehetőséggel tisztában van, rendkívül előnyös befektetést jelent egy ilyen készülék. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!


Kiknek ajánlott a vízteres kandalló?

A kandallóra senki nem mond nemet, hiszen a pattogó tűz, a barátságos, meleg fény, mely mellett üldögélünk, miközben kint fogvacogtató hideg van igazán csábító és meghitt, már a gondolat is. Ami nem egyértelmű kérdés sokak számára, az az, hogy milyen típusú kandalló vagy kályha passzolna legjobban az igényeikhez.

A vízteres kandalló:

A vízteres kandalló azoknak ajánlott, akik nem csak a táncoló lángokban szeretnének gyönyörködni, hanem elvárják a berendezéstől, hogy megbízhatóan tudja fűteni a lakás valamennyi helyiségét. A vízteres kandalló alkalmas arra, hogy hatékonyan melegítse fel egyszerre az egész lakást, és akár használati meleg-vizet is készítsen. Rácsatlakoztatható a központi fűtési rendszerre (radiátoros vagy felületfűtésre egyaránt) - ettől lesz igazán hatékony. A vízteres kandalló tehát ideális nagyobb családok számára is, ahol sokat és többen tartózkodnak otthon, így szükség van az állandó és hatékony fűtésre.

Keressen minket bizalommal és érdeklődjön a további részletekről!


Spórolni szeretne? A vízteres kandalló segít!

Elege van az egyre magasabb közüzemi számlákból? Szeretne végre spórolni és nem az egyre emelkedő gázárak valamint bizonytalan szolgáltatás miatt aggódni? Van megoldás!

Az egyik ilyen alternatíva például a vízteres kandalló. Ez a típusú kandalló alkalmas arra, hogy ne csak a fűtését lássa el az adott lakásnak, hanem megfelelő beépítés mellett a használati meleg víz meglétéről is gondoskodik.

Mivel a vízteres kandalló nagyméretű üvegfelülettel rendelkezik, így rendkívül látványos, ráadásul megfelelő és szakszerű beépítés mellett képes egyszerre több helyiséget is folyamatosan fűteni, arról nem is beszélve, hogy a tűz melege, látványa nem utánozható semmivel.

Ne elégedjen meg a hagyományos módszerekkel, melyek nem is biztos, hogy kellően kielégítik igényeit. Képzett szakembereink és a modern technika lehetőségeivel együttesen fedezze fel a takarékos fűtés új lehetőségét!

Amennyiben igazán hatékony megoldást keres, érdeklődjön nálunk a vízteres kandallókról!


Hol legyen a cserépkályha?

Azt gondolnánk, hogy cserépkályha gyakorlatilag bárhova beépíthető, illetve kivitelezhető, de ez nem biztosan így van. Nézzünk néhány gyakori problémát!

Ha például olyan aljzattal rendelkezünk, mely elbír legalább másfél tonnás terhelést, akkor nyert ügyünk van. Ezek általában szigetelés és padlófűtés nélkül készült földszinti beton aljzatok.

Mi a helyzet az emelettel? Mindenféleképpen nagyobb procedúrával kell számolnunk ebben az esetben. Azt gondolnánk, hogy egy általánosan alkalmazott E-gerendás födém – béléstesttel, és vasalt aljzattal elbír egy cserépkályhát. Viszont ezeknek a terhelhetősége csak 150-200 kg/négyzetméterig terjed, ami igencsak alacsony.

Ahol még problémába ütközhetünk, az a padlófűtéssel rendelkező aljzat. Kizáró ok lehet még az úsztatott, hőszigetelt aljzatbeton pluszban padlófűtéssel ellátva. Az utóbbi három esetben mindenféleképpen ki kell kérni egy statikus hivatalos állásfoglalását, mielőtt belefognánk a tervezésbe.

Amennyiben ezek a problémák Önnél nem jelentkeznek, és minőségi cserépkályhát szeretne beépíteni, tekintse meg munkáinkat, referenciáinkat és keressen fel minket bizalommal!


Visszaköltözik a melegség otthonunkba egy kis praktikummal ötvözve

Ezzel a mondattal nem mások jellemezhetőek, mint a vízteres kandallók! A vízteres kandallók azon felül, hogy olyan dekoratív megjelenéssel bírnak, mint a hagyományos kandallók, képesek a központi fűtést is vezérelni, sőt kiegészítő szerelvényekkel még a meleg víz előállítására is képesek.

Mindemellett, ha ez még nem győzte volna meg a vízteres kandallók előnyeiről, a berendezések másik pozitív tulajdonságai közé tartozik, hogy a tűzteret körülvevő víz olyan szabályzó tulajdonsággal is bír, hogy a levegő felfűtése nem hirtelen és nagy intenzitással történik, hanem fokozatosan és egyenletesen, hirtelen bekövetkező óriási hőmérséklet-ingadozással sem kell számolnunk. Ezen felül a vízteres kandalló használatával még a számláinkon is spórolhatunk.

A vízteres kandalló választásával nem csak egy dekorációs elemmel bővítjük otthonunkat, hanem ezen felül egy rendkívül hasznos berendezéssel is gazdagabbá válunk.

Amennyiben minőségi vízteres kandallókra lenne szüksége, tekintse meg referenciáinkat, és forduljon hozzánk bizalommal kérdéseivel, igényeivel!


Kandalló körkép

Mi jut eszébe a kandallóról? Pattogó fahasábok, az arcot melengető vörös lángok melege és narancs fényjátéka. A mai kandalló választék azonban már korántsem merül ki a klasszikus fatüzelésű és nyíltterű kandallók sorában. Többféle típus is jelen van a piacon, melyeket elkülöníthetünk tüzelőanyag és technológia alapján is.

Keressen fel minket, és tudjon meg többet a kandallókról, hogy Ön is hatékony és látványos megoldást választhasson otthona fűtésére!


Vízteres kandalló típusok

Az olyan alternatív fűtési rendszerek, mint például a kandalló vagy a cserépkályha, manapság újra reneszánszukat élik. Ezért nem csupán a növekvő energiaárak felelősek, de a természetes, pattogó tűz meghittsége is sokkal otthonosabb látvány, mint egy rideg radiátoré.

A vízteres kandallókat egyre többen választják otthonukba, hiszen hatékonyak és energiatakarékosak is. A választás során többféle típussal találkozhatunk. Többféle szempont alapján csoportosíthatóak a berendezések, mint például a felhasznált tüzelőanyag vagy a működési elv. Tüzelőanyag szerint a kandalló működhet fával, biobrikettel, de lehet pellettüzelésű is.

Működési elv szerint a vízteres kandalló lehet zárt vagy nyitott fűtési rendszerre köthető. A nyíltrendszerű vízteres kandalló jellemzője, hogy nincs nyomás alá helyezve a kandalló vízköre. Emiatt vagy az egész fűtési rendszernek nyitottnak kell lennie, vagy egy hőcserélőn keresztül kell átadni a kandalló által megtermelt hőmennyiséget a zárt, nyomás alatt álló fűtési rendszerre. Ezzel szemben a zártrendszerű kandalló közvetlenül a nyomás alatt álló fűtési rendszerbe van integrálva. Ez korszerűbb és energiahatékonyabb megoldás, viszont kiemelten fontos, hogy be legyenek építve a biztonságos működést szolgáló szerelvények.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos bővebb információkért és szakmai tanácsokért bátran forduljon hozzánk!